ณัฐธิดา เข็มศิริ


อบรมโครงสร้างทักษะชีวิต
เขียนโดย ณัฐธิดา เข็มศิริ โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)

วันที่4-5 ส.ค 61สถานที่หอประชุมศรีบึงกาฬโรงเรียนบึงการ 
ครูที่พาไป ครูอาทรและครูวีรนุชเรื่องราวอื่น ๆ ของ ณัฐธิดา เข็มศิริ

ิอบรม ศอ.ปย.ส
โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
อบรมอย.น้อย
โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
เข้าค่ายเยาวชนจังหวัดบึงกาฬ
โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
อบรมโครงสร้างทักษะชีวิต
โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)


เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียน
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนเขาพนมแบกศึกษา สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียน
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียน

 5 Terre
จุฑามาศ จันทะ
โรงเรียนสังคมวิทยา


5 Terre
เกียรติศักดิ์ พุทธคี
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย


5 Terre
ยุทธภูมิ จันทร์ดาศักดิ์
โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา


5 Terre
ภาวิณี ศรีแสง
โรงเรียนเกาะสมุย


5 Terre
นภารัตน์ วงศา
โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร


5 Terre
อภิวัฒน์ ผลจันทร์
โรงเรียนสังคมวิทยา


5 Terre
เบญจวรรณ เพชรล้ำ
โรงเรียนเซิมพิทยาคม
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team