พลอยไพรินทร์ เศษฐารักษ์


เรื่องของฉัน
เขียนโดย พลอยไพรินทร์ เศษฐารักษ์ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)

ชื่อ น.ส.พลอยไพรินทร์ เศษฐารักษ์
ชื่อเล่น มุก
กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/8
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
เพื่อนสนิท นาย สุรยุทธ บรรยงเรื่องราวอื่น ๆ ของ พลอยไพรินทร์ เศษฐารักษ์

เรื่องของฉัน
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)


เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียน
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียน
โรงเรียน
โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียน
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียน
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีชมภูวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre
ประเสริฐ ทีหอคำ
โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม


5 Terre
ฤกษ์ชัย โพธิ์ศรี
โรงเรียนนาดีพิทยาคม


5 Terre
คมกริช บุตรจตุพร
โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม


5 Terre
รัฐศาสตร์ สุพมุล
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม


5 Terre
พลกฤต เลพล
โรงเรียนท่าบ่อ


5 Terre
ทศพร ช่อผกา
โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา


5 Terre
วนิดา ฐาญารักษ์
โรงเรียนสังคมวิทยา
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team