รุ่งฤดี ศรีสุภาเขียนโดย รุ่งฤดี ศรีสุภา โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)

ประวัติส่วนตัว
ชื่อ : นางสาวรุ่งฤดี ศรีสุภา
ชื่อเล่น : รสดี
วันเกิด : 26 ตุลาคม พ.ศ. 2544 อายุ 16 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
คติประจำใจ : ไม่มีอะไรได้มาง่าย ๆ แต่ก็ไม่มีอะไรยากเกินไปกว่าความพยายามของเราเรื่องราวอื่น ๆ ของ รุ่งฤดี ศรีสุภา

Profile
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)


เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนหนองนางพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกวนวันวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre
วิวัฒน์ อับไพ
โรงเรียนบุ่งคล้านคร


5 Terre
สัจจพร บุญตันพรเจริญ
โรงเรียนสายธรรมจันทร์


5 Terre
ศิริวรรณ รัตนะ
โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม


5 Terre
อมลรดา อนุต
โรงเรียนสิงห์บุรี


5 Terre
อรนุช จูบาง
โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา


5 Terre
กนกวรรณ เข็มขาว
โรงเรียนปากพนัง


5 Terre
ธีรภัทร สอนพรม
โรงเรียนน้ำสวยวิทยา
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team