ฐนิดา ลินโพธิ์คา


This is me
เขียนโดย ฐนิดา ลินโพธิ์คา โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)

ฉันชื่อนางสาวฐนิดา ลินโพธิ์คา ชื่อเล่น ต๊อก อายุ 17 ปี กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปากคาดพิทยาคมเรื่องราวอื่น ๆ ของ ฐนิดา ลินโพธิ์คา

This is me
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)


เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

โรงเรียน
โรงเรียนสังคมวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียน
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนพานพร้าว สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre
นภัสนันท์ ณัฏฐวุฒิสิทธิ์
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย


5 Terre
Thidarat Khunyai
โรงเรียนหนองนางพิทยาคม


5 Terre
รมิตา บุตรโคตร
โรงเรียนท่าบ่อ


5 Terre
ศราวุฒิ บุญชู
โรงเรียนท่าบ่อ


5 Terre
วณัฐชา พงษ์สมบูรณ์
โรงเรียนสิงห์บุรี


5 Terre
นิธิธาดา คำภีระ
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม


5 Terre
ชัยบดินทร์ ฉ่ำสดใส
โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team