สุดารัตน์ ศรีพลัง


ตัวของฉัน
เขียนโดย สุดารัตน์ ศรีพลัง โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)

นางสาวสุดารัตน์ ศรีพลัง ชื่อเล่นส้ม อายุ17ปี ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ชั้น ม.5/8 แผนการเรียนวิทย์-คณิตเรื่องราวอื่น ๆ ของ สุดารัตน์ ศรีพลัง

ตัวของฉัน
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)


เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนพานพร้าว สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียน
โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีชมภูวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre
จุฬาลักษณ์ มาเเว่น
โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม


5 Terre
ชินวัตร อะภัยโส
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม


5 Terre
ณัฐพงศ์ ศรีสราญนนท์
โรงเรียนน้ำสวยวิทยา


5 Terre
พัตรพิมล สิงห์โต
โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา


5 Terre
อิทธิพล มุลมานัส
โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม


5 Terre
ภัสสร เจริญสุข
โรงเรียนสายธรรมจันทร์


5 Terre
แพรวพราว ดาหลง
โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team