วิภาดา ทองมาตย์


เรื่องราวของฉัน
เขียนโดย วิภาดา ทองมาตย์ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)

ชื่อนางสาววิภาดา ทองมาตย์ ชื่อเล่นเอิร์น อายุ17ปี น้ำหนัก50 ส่วนสูง163 มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา จบการศึกษาประถมศึกษาจากโรงเรียนบ้านหนองเข็ง กำลังศึกษาอยู่โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ชั้นม.5/8เรื่องราวอื่น ๆ ของ วิภาดา ทองมาตย์

กิจกรรมจิตอาสาต้นกล้าความดี
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
เรื่องราวของฉัน
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)


เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียน
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre
เจษฎากร กินเมือง
โรงเรียนสังคมวิทยา


5 Terre
หงษ์หยก ชวลิตปฏิญญา
โรงเรียนท่าบ่อ


5 Terre
ระพีพรรณ ทองอินทร์
โรงเรียนท่าบ่อ


5 Terre
ศุภวิชญ์ แสงเพชร
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย


5 Terre
พัชรี ประจิมทิศ
โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม


5 Terre
ศศิกานต์ ด้วงนุช
โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม


5 Terre
หงส์ฤดี ผิวชัยภูมิ
โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team