เสนีย์ คุ้มบุญ


ส่วนหนึ่งในชีวิตที่มีควาสุข
เขียนโดย เสนีย์ คุ้มบุญ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)

การได้ทำสิ่งที่เราชอบที่เรารัก เรามักจะมีความสุข มีความภูมิใจ มีความยืนดีภายในใจ เราก็อยากทำมันอีก สิ่งที่ให้ความสุขเราก็พร้อมจะทำ....เรื่องราวอื่น ๆ ของ เสนีย์ คุ้มบุญ

ส่วนหนึ่งในชีวิตที่มีควาสุข
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)


เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียน
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนพานพร้าว สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre
ชนิสรา เชื้อชิต
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย


5 Terre
วัชรพล สุคนธมัส
โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา


5 Terre
ณิชาภัทร ผ่องใส
โรงเรียนปากพนัง


5 Terre
พัชรพล ชูแก้ว
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย


5 Terre
สตางค์ ผาสุราษฎร์
โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม


5 Terre
ยุพาวดี สุทน
โรงเรียนอ่าวใหญ่พิทยาคาร


5 Terre
ปวีณา ชมภูจันทร์
โรงเรียนท่าบ่อ
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team