สว่างอารมย์


โรงเรียนสุจริต 21/09/61
เขียนโดย สว่างอารมย์ โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย) 2979เรื่องราวอื่น ๆ ของ สว่างอารมย์

โรงเรียนสุจริต 21/09/61
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนสุจริต 21/09/61
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)


เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

อบรมนักเรียนเเก่นนำ 29-30/10/61
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
ทดสอบ
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
เข้าร่วมกิจกรรมร้องเพลงภาษาญี่ปุ่นชื่อเพลง tekami ในงาน Open Home
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
ให้ความรู้แก่ชุมชน
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)

 


5 Terre
ณัฐธิดา รัตนวรรณ
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย


5 Terre
Ruttanaporn Aomnok
โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม


5 Terre
สิทธิพล กางเดช
โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา


5 Terre
อุดม อินทนนท์
โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม


5 Terre
พรชิตา เจริญพืช
โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม


5 Terre
ภาณุพงศ์ หงษ์วรรณา
โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม


5 Terre
ภูชิต โพธิ์ด้วง
โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team