ชนกันต์ ประทุม


เข้าวัดฟังธรรมจิตใจสงบ
เขียนโดย ชนกันต์ ประทุม โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย) 17509เรื่องราวอื่น ๆ ของ ชนกันต์ ประทุม

เข้าวัดฟังธรรมจิตใจสงบ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)


เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

อบรมนักเรียนเเก่นนำ 29-30/10/61
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
ทดสอบ
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
เข้าร่วมกิจกรรมร้องเพลงภาษาญี่ปุ่นชื่อเพลง tekami ในงาน Open Home
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
ให้ความรู้แก่ชุมชน
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)

 


5 Terre
อริศรา บุตนนท์
โรงเรียนศรีชมภูวิทยา


5 Terre
มนต์ทิตา สุทะสูน
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม


5 Terre
สิริวิมล จันสี
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม


5 Terre
สิทธิพล สมร่าง
โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม


5 Terre
พิมลรัตน์ ผลาศักดิ์
โรงเรียนสังคมวิทยา


5 Terre
ศุภชัย จำปาทอง
โรงเรียนพานพร้าว


5 Terre
รพีภัทร สุขขี
โรงเรียนสิงห์บุรี
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team