ชนกันต์ ประทุม


เข้าวัดฟังธรรมจิตใจสงบ
เขียนโดย ชนกันต์ ประทุม โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย) 17509เรื่องราวอื่น ๆ ของ ชนกันต์ ประทุม

เข้าวัดฟังธรรมจิตใจสงบ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)


เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

อบรมนักเรียนเเก่นนำ 29-30/10/61
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
ทดสอบ
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
เข้าร่วมกิจกรรมร้องเพลงภาษาญี่ปุ่นชื่อเพลง tekami ในงาน Open Home
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
ให้ความรู้แก่ชุมชน
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre
พัชรินทร์ สามีวัง
โรงเรียนสังคมวิทยา


5 Terre
ศุภกร ณ.ร้อยเอ็ด
โรงเรียนกวนวันวิทยา


5 Terre
อัจฉรา จรบุรมย์
โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม


5 Terre
ชญานิศ ฆารประเดิม
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา


5 Terre
สราวุธ วัญญา
โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม


5 Terre
ช่อผกา วรุณดี
โรงเรียนท่าบ่อ


5 Terre
พิรดา เทพนา
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team