สิทธิศักดิ์ เดชสิงห์


ขุดครอง
เขียนโดย สิทธิศักดิ์ เดชสิงห์ โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย) 17498เรื่องราวอื่น ๆ ของ สิทธิศักดิ์ เดชสิงห์

ขุดครอง
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)


เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

อบรมนักเรียนเเก่นนำ 29-30/10/61
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
ทดสอบ
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
เข้าร่วมกิจกรรมร้องเพลงภาษาญี่ปุ่นชื่อเพลง tekami ในงาน Open Home
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
ให้ความรู้แก่ชุมชน
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre
ศัตราวุธ พรหมเทศน์
โรงเรียนหนองนางพิทยาคม


5 Terre
ศศิกานต์ มงคล
โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม


5 Terre
สุดติมา นันทะผา
โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม


5 Terre
ชลธิชา มณีรักษ์
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย


5 Terre
กฤษฎา ทองทิพย์
โรงเรียนท่าบ่อ


5 Terre
jutarat damronguaoranankun
โรงเรียนท่าบ่อ


5 Terre
pattarapon unloung
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team