สิทธิศักดิ์ เดชสิงห์


ขุดครอง
เขียนโดย สิทธิศักดิ์ เดชสิงห์ โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย) 17498เรื่องราวอื่น ๆ ของ สิทธิศักดิ์ เดชสิงห์

ขุดครอง
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)


เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

อบรมนักเรียนเเก่นนำ 29-30/10/61
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
ทดสอบ
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
เข้าร่วมกิจกรรมร้องเพลงภาษาญี่ปุ่นชื่อเพลง tekami ในงาน Open Home
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
ให้ความรู้แก่ชุมชน
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)

 


5 Terre
Tassanee Thongsawang
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา


5 Terre
นูกูณร์ แสงสด
โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา


5 Terre
ฑิตฐิตา สายคำมี
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม


5 Terre
ทรงวุฒิ พลเยี่ยม
โรงเรียนเซิมพิทยาคม


5 Terre
ปวิณา เครือศรี
โรงเรียนศรีชมภูวิทยา


5 Terre
พิษณุพรรณ ทัศจันทร์
โรงเรียนหนองฉางวิทยา


5 Terre
กุหลาบ ร่มเย็น
โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team