กัญญารัตน์ ชมภูวิเศษ


Open house
เขียนโดย กัญญารัตน์ ชมภูวิเศษ โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย) 3066เรื่องราวอื่น ๆ ของ กัญญารัตน์ ชมภูวิเศษ

Open house
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)


เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

อบรมนักเรียนเเก่นนำ 29-30/10/61
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
ทดสอบ
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
เข้าร่วมกิจกรรมร้องเพลงภาษาญี่ปุ่นชื่อเพลง tekami ในงาน Open Home
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
ให้ความรู้แก่ชุมชน
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)

 


5 Terre
ดาราวดี น้ำพ่วง
โรงเรียนปากพนัง


5 Terre
วรรณวิสา ขำสุเลิศ
โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม


5 Terre
จุฑารัตน์ วงศ์สวรรค์
โรงเรียนอ่าวใหญ่พิทยาคาร


5 Terre
บุษบา สีต่างคำ
โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์


5 Terre
กฤษณะ วิลาชัย
โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร


5 Terre
มนัสนันท์ อินทร์แสง
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม


5 Terre
กาญจนา สารจันทร์
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team