กัญญารัตน์ ชมภูวิเศษ


Open house
เขียนโดย กัญญารัตน์ ชมภูวิเศษ โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย) 3066เรื่องราวอื่น ๆ ของ กัญญารัตน์ ชมภูวิเศษ

Open house
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)


เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

อบรมนักเรียนเเก่นนำ 29-30/10/61
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
ทดสอบ
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
เข้าร่วมกิจกรรมร้องเพลงภาษาญี่ปุ่นชื่อเพลง tekami ในงาน Open Home
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
ให้ความรู้แก่ชุมชน
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre
ภาณุมาศ สาฤาษี
โรงเรียนเซิมพิทยาคม


5 Terre
ชัยณรงค์ สุพร
โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร


5 Terre
ศุภสัญห์ คำขำ
โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา


5 Terre
พิมพร อ่อนหวาน
โรงเรียนสังคมวิทยา


5 Terre
นันทวรรณ เเสงสายภักดี
โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม


5 Terre
เจนจิรา แซ่ท่อ
โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม


5 Terre
เพชรลัดดา ทองลาด
โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team