นันทวัฒน์ สาริกา


สิ่งที่ฉันทำ⚽️
เขียนโดย นันทวัฒน์ สาริกา โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)

สวัสดีครับ ชื่อ นาย นันทวัฒน์ สาริกา
ชื่อเล่น กล้า
สิ่งที่ชอบ กีฬาฟุตบอล
อนาคต นักฟุตบอลอาชีพ
อยากจะศึกษาต่อระดับชั้นปริญญาตรี 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา หรือ คณะศึกษาศาสตร์เรื่องราวอื่น ๆ ของ นันทวัฒน์ สาริกา

สิ่งที่ฉันทำ⚽️
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)


เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre
ฐากูร ภูทะเก
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม


5 Terre
ชมพูนุท อัคสี
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม


5 Terre
อโณทัย คำสิงห์
โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม


5 Terre
วิจิตรา อินทสอน
โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา


5 Terre
Wannaporn Sri-on
โรงเรียนศรีชมภูวิทยา


5 Terre
สุพัชฌาย์ พินทา
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม


5 Terre
จิติพร ชัยปัญหา
โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team