ธวัลรัตน์ ถามูลเเสน


เเรงบันดาลใจในการเรียน
เขียนโดย ธวัลรัตน์ ถามูลเเสน โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)

โตขึ้นอยากเป็นคุณครูสอนคณิตศาสตร์เพราะชอบทุกอย่างที่เกี่ยวกับการคิด การคำนวณ สิ่งที่ทำให้ชอบคณิตศาสตร์เพราะรู้สึกว่าเป็นวิชาที่ทำเเล้วมีคำตอบที่ตายตัวเรื่องราวอื่น ๆ ของ ธวัลรัตน์ ถามูลเเสน

เเรงบันดาลใจในการเรียน
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
Big cleaning day
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
ป่ามป๊ามม
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)


เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียน
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนสังคมวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียน
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนพานพร้าว สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนหนองนางพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre
จีระพรรณ ปานคาน
โรงเรียนสังคมวิทยา


5 Terre
ฐาปนิตตา บุญประกอบ
โรงเรียนสังคมวิทยา


5 Terre
นาวิน ไกรทอง
โรงเรียนสังคมวิทยา


5 Terre
ยุพิน แซ่ฟ้า
โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม


5 Terre
เฉลิมเกียรติ นิทะโน
โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม


5 Terre
นันทิชา แผนฝาก
โรงเรียนสังคมวิทยา


5 Terre
รุ่งระวี แก้วคำน้อย
โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team