อุมาภรณ์ ป่าเขือ


ตัวตนของฉัน
เขียนโดย อุมาภรณ์ ป่าเขือ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)

เป็นคนเฮฮา ยิ้มเก่ง ชอบช่วยเหลือคนอื่น น่ารักพูดมากเรื่องราวอื่น ๆ ของ อุมาภรณ์ ป่าเขือ

Big cleaning day
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
นางสาวอุมาภรณ์ ป่าเขือ ชั้น ม.5/2 เลขที่ 27
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
วันวิทยาศาสตร์
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
ตัวตนของฉัน
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)


เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียน
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียน
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียน
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre
กนกวรรณ บัวติก
โรงเรียนท่าบ่อ


5 Terre
อนุยุต สุขใส
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่


5 Terre
ธราดล แก้วบัวลม
โรงเรียนสังคมวิทยา


5 Terre
ศศิพร ดำพะธิก
โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม


5 Terre
มาตา ช่างเรือ
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่


5 Terre
อัจฉรา มิตรศรี
โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก


5 Terre
ศุภิดา ภาคภูมิ
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team