กัญยารัตน์ ขันติกุล


กิจกรรมตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ประจำปี2018
เขียนโดย กัญยารัตน์ ขันติกุล โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย) 6305เรื่องราวอื่น ๆ ของ กัญยารัตน์ ขันติกุล

กิจกรรมตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ประจำปี2018
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)


เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

อบรมนักเรียนเเก่นนำ 29-30/10/61
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
ทดสอบ
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
เข้าร่วมกิจกรรมร้องเพลงภาษาญี่ปุ่นชื่อเพลง tekami ในงาน Open Home
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
ให้ความรู้แก่ชุมชน
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre
ไกรเชษฐ์: วัฒสาร:
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม


5 Terre
สิทธิชัย เทศพันธุ์
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย


5 Terre
ณัฐพร คุ้มสุวรรณ
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม


5 Terre
เอกลักษณ์ เคหะฐาน
โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม


5 Terre
ณวัฒน์พงษ์ วิลันดา
โรงเรียนสังคมวิทยา


5 Terre
ปนัดดา ประทุมวัน
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม


5 Terre
รัชนก จันดาเพ็ง
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team