พีระพล ประพฤติ


แข่งขันฟุตบอลปาริชาติเกมส์
เขียนโดย พีระพล ประพฤติ โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)

ได้แชมป์ปาริชาติเกมส์ ณ โรงเรียนท่าบ่อ 2561เรื่องราวอื่น ๆ ของ พีระพล ประพฤติ

แข่งขันฟุตบอลปาริชาติเกมส์
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)


เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกวนวันวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนพานพร้าว สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre
ประกายเพชร ภูฆัง
โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา


5 Terre
ขนิษฐา คุณศรี
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม


5 Terre
พรรณวษา สีจางวาง
โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม


5 Terre
ศุภโชค กาฬภักดี
โรงเรียนด่านช้างวิทยา


5 Terre
อนันตชา ชาญอาวุธ
โรงเรียนสังคมวิทยา


5 Terre
บงกช สอดสี
โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี


5 Terre
นางสาวจิราพร ปิดสุวรรณ
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team