ภัทรพล โยวะกาเขียนโดย ภัทรพล โยวะกา โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)

สวัสดีครับ ชื่อ ภัทรพล โยวะกา
อนาคตอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง
ส่วนตัวเป็นคนอารมณ์ดี เรียนไม่เก่งแต่จะเรียนให้จบเรื่องราวอื่น ๆ ของ ภัทรพล โยวะกา

โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)


เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนสังคมวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกวนวันวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre
วรรษชล โสพรรณรัตน์
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย


5 Terre
มินตรา ไชยสวาสดิ์
โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม


5 Terre
วิไลลักษณ์ ศรีสุนนท์
โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม


5 Terre
ฐิติณัฐฏ์ ณ หนองคาย
โรงเรียนท่าบ่อ


5 Terre
อิศริยา บุตรศรี
โรงเรียนท่าบ่อ


5 Terre
วรรณภา คำโสภา
โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม


5 Terre
พิริสา สร้อยคำ
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team