พงษกร ดุมา


ออกให้ความรู้แกชุมชน
เขียนโดย พงษกร ดุมา โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)

เป็นตัวแทนสภานักเรียน ออกให้ความรู้ เกี่ยวกับการทำ ผลิตภัณฑ์จากต้นยางพารา เช่นพวงกุญแจใบบางที่ทำจากใบยางพารา และให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกผักไร้ดิน แก่ชาวบ้าน บ้านหนองกุ้ง วันที่ 20/09/61 ณ วัดกลางบ้านหนองกุ้งเรื่องราวอื่น ๆ ของ พงษกร ดุมา

โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
The story of พระเยซู
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
English camp
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
แม่ดีเด่น
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
ออกให้ความรู้แกชุมชน
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)


เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนสังคมวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนหนองนางพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre
อชิรญา โล่ห์ธนิกากุล
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา


5 Terre
นันทิกา จันทร์ตา
โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม


5 Terre
นายพงศภัค ทาโคตร์
โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม


5 Terre
จุฑามาส จันธิบดี
โรงเรียนสังคมวิทยา


5 Terre
ธราธร เสนานาม
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา


5 Terre
ธิดานวล อ่างคำ
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา


5 Terre
กนกวรรณ ผาตินาวิน
โรงเรียนสายธรรมจันทร์
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team