ดวงพร คำพิลา


กวาดห้องเรียน
เขียนโดย ดวงพร คำพิลา โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)

20/9/61 รู้สึกดีใจที่ได้ทำจิตอาสาเพื่อส่วนรวมเรื่องราวอื่น ๆ ของ ดวงพร คำพิลา

กวาดห้องเรียน
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
ทำความสะสาดห้อง พ334
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)


เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียน
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียน
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีชมภูวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกวนวันวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre
นิตยา พันนกแต้
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม


5 Terre
สุทธิดา โคตรชัย
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา


5 Terre
สิริยากร พิมพ์ดี
โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม


5 Terre
ศิโรรัตน์ สีย่อ
โรงเรียนสังคมวิทยา


5 Terre
นิตธิญา สีส่วน
โรงเรียนนาดีพิทยาคม


5 Terre
วีรดา แซ่เฮ้อ
โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม


5 Terre
วลัยรัตน์ บุดนนท์
โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team