เบญจวรรณ รสชุ่ม


ตัวเอง
เขียนโดย เบญจวรรณ รสชุ่ม โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)

เป็นตัวของตัวเอง พูดเก่ง ยิ้มเก่ง ไม่สวยหรอกแต่มีเสน่ห์555 เป็นคนตลก รักเพื่อน ขี้งอนเรื่องราวอื่น ๆ ของ เบญจวรรณ รสชุ่ม

ตัวเอง
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)


เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนหนองนางพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียน
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีชมภูวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนวัดจันทนาราม สพป.จันทบุรี เขต 1
โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนสังคมวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre
พรรษกร นะถา
โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม


5 Terre
ชนิภรณ์ อุ่นปิง
โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม


5 Terre
เกียรติพงศ์ สิงห์นคร
โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา


5 Terre
พิพัฒนชัย สุขชื่น
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา


5 Terre
ศิริธร โวชัย
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา


5 Terre
ศรายุทธ นกจั่น
โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา


5 Terre
ธนพล วิทยาวุฒิ
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team