มัลลิกา ภูกองแก้ว


จิตรอาสา
เขียนโดย มัลลิกา ภูกองแก้ว โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)

ทำความสะอาดที่อาคารมโนราห์ ณ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม เวลา 12.30น. วันที่10 ตุลาคม 2561
ดิฉันรู้สึกดีที่ได้ทำความสะอาดห้องน้ำเพื่อที่จะได้มีห้องน้ำใช้ที่สะอาดและถูกสุขลักษณะ และได้ใช่เวลาส่วนตัวที่แบ่งมาทำเพื่อส่วนรวมเรื่องราวอื่น ๆ ของ มัลลิกา ภูกองแก้ว

จิตรอาสา
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)


เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

โรงเรียน
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีชมภูวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียน
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียน
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนพานพร้าว สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนอ่าวใหญ่พิทยาคาร สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre
วิทยา วงหาจักร
โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา


5 Terre
ชญานิน เหน็บบัว
โรงเรียนภูซางวิทยาคม


5 Terre
ศิริรัตน์ สุขจันทร์
โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม


5 Terre
อทิติยา ทนหงษา
โรงเรียนสังคมวิทยา


5 Terre
พิมพร ผิวอ่อน
โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม


5 Terre
อธิกร ดำจวนลม
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย


5 Terre
ณัฐกิตติ์ คุยม่วงพันธ์
โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team