กองแก้ว สาระ


ความเป็นตัวฉัน
เขียนโดย กองแก้ว สาระ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)

สวัสดีค่ะ ฉันชื่อนางสาวกองแก้ว สาระ อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปากคาดพิทยาคมเรื่องราวอื่น ๆ ของ กองแก้ว สาระ

ความเป็นตัวฉัน
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)


เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

โรงเรียน
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนพัทลุง สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนหนองนางพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียน
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกวนวันวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre
นวลนภา เหลาทอง
โรงเรียนดงขุยวิทยาคม


5 Terre
ธนพัฒน์ คำไชยนนท์
โรงเรียนท่าบ่อ


5 Terre
ลลิตรา ธรรมประโยชน์
โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม


5 Terre
เบญจรัตน์ จงรักษ์
โรงเรียนท่าบ่อ


5 Terre
ฐานิยา ทะนาชัย
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา


5 Terre
ธนัชพร พรมชาติ
โรงเรียนสตรีพัทลุง


5 Terre
จีรนันท์ ศักดิ์ซ้าย
โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team