เขียนโดย โรงเรียน

ฉันชื่อ นางสาวจันทร์จิรา ทองภูเป็นคนขี้อายพูดน้อย เสียงเบา ไม่สนิทไม่พูดด้วย ชอบเรียนภาษาต่างประเทศเรื่องราวอื่น ๆ ของ

โรงเรียน
โรงเรียน


เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียน
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียน
โรงเรียน
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียน
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre
ณัฐภัทร ยิ้มละมัย
โรงเรียนสายธรรมจันทร์


5 Terre
ดวงฤทัย ดวงแก้ว
โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม


5 Terre
ดิสกร สดใส
โรงเรียนสังคมวิทยา


5 Terre
ศิรินทร ใหม่โปธิ
โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม


5 Terre
สุดารัตน์ เขจรลัย
โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม


5 Terre
เพ็ญพนิดา ทองเผือก
โรงเรียนเกาะสมุย


5 Terre
สายธาร เทศนา
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team