เนตรทราย อุตมะ


กิจกรรมการฝึกวิชาทหาร ที่ศูนย์ฝึกโรงเรียนท่าบ่อ
เขียนโดย เนตรทราย อุตมะ โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย) 5654

วันที่ 5-17 กันยายน 2561
ได้เข้าร่วมกิจกรรมฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561


เรื่องราวอื่น ๆ ของ เนตรทราย อุตมะ

กิจกรรมการฝึกวิชาทหาร ที่ศูนย์ฝึกโรงเรียนท่าบ่อ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)


เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

อบรมนักเรียนเเก่นนำ 29-30/10/61
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
ทดสอบ
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
เข้าร่วมกิจกรรมร้องเพลงภาษาญี่ปุ่นชื่อเพลง tekami ในงาน Open Home
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
ให้ความรู้แก่ชุมชน
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre
สุนันทณัฐถ์ นวมดี
โรงเรียนสายธรรมจันทร์


5 Terre
ญาโณทัย ผลาศักดิ์
โรงเรียนท่าบ่อ


5 Terre
กิตตะวัน รสร้าง
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม


5 Terre
ชนกวนันท์ พรหมกูล
โรงเรียนท่าบ่อ


5 Terre
ทิวากร นนธิจันทร์
โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม


5 Terre
พิทักษ์ ห้วยทราย
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา


5 Terre
มานพ คงศักดิ์
โรงเรียนสตรีพัทลุง
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team