นทธิดา กองวงค์


เรื่องมันมีอยู่ว่า..
เขียนโดย นทธิดา กองวงค์ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)

เรื่องมันมีอยู่ว่า..ณ วันหนึ่งของฉัน ฉันได้ใส่เสื้อสีเหลืองตุ่นๆเเละเสื้อเเขนยาวสีดำ? และตามด้วยกางเกงยีนขายาวเเละรองเท้าไปจังหวัดอุดรธานีเรื่องราวอื่น ๆ ของ นทธิดา กองวงค์

เรื่องมันมีอยู่ว่า..
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)


เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกวนวันวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียน
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียน

 5 Terre
ภาณุวัฒน์ ผาทอง
โรงเรียนสังคมวิทยา


5 Terre
คธาวุธ ช้างน้อย
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา


5 Terre
วิภาวี สุกสุด
โรงเรียนสายธรรมจันทร์


5 Terre
ณัฐฏาภรณ์ ศรีดี
โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา


5 Terre
เกศราภร ไพยเสน
โรงเรียนท่าบ่อ


5 Terre
สงกรานต์ เสนามงคล
โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร


5 Terre
ชาลิสา ชาโท
โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team