อนันต์ วาปีนา


ทำความสะอาดในเขตพื้นที่ 14/09/61
เขียนโดย อนันต์ วาปีนา โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)

ก็ได้ทำความสะอาดก็รุ้สึกดีครับในวันที่ 14/09/61
(รูปเพิ่งลงนะครับ)เรื่องราวอื่น ๆ ของ อนันต์ วาปีนา

ทำความสะอาดในเขตพื้นที่ 14/09/61
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)


เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียน
โรงเรียนหนองนางพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre
กาญจนา แสนหล้า
โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา


5 Terre
เบญจวรรณ แสดงจิตร
โรงเรียนศรีชมภูวิทยา


5 Terre
อทิติยา ทนหงษา
โรงเรียนสังคมวิทยา


5 Terre
ส่องจันทร์ เสมบาง
โรงเรียนถ่อนวิทยา


5 Terre
จารุนันท์ อุทา
โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา


5 Terre
ภูมิรพี บุญอุ้ม
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม


5 Terre
วิมลศิริ ดวงศรี
โรงเรียนสังคมวิทยา
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team