สุดารัตน์ โมคขะศักดิ์


ตัวตนของฉัน
เขียนโดย สุดารัตน์ โมคขะศักดิ์ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)

ชื่อนางสาวสุดารัตน์ โมคขะศักดิ์ ชื่อเล่นชื่อตาล เป็นคนร่าเริง เฮฮา สนุกสนาน ยิ้มเก่ง ชอบอยู่กับเพื่อนเรื่องราวอื่น ๆ ของ สุดารัตน์ โมคขะศักดิ์

ตัวตนของฉัน
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)


เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

โรงเรียน
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียน
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre
ชินวัตร ลีวงค์ษา
โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร


5 Terre
พิรดา พิสลา
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม


5 Terre
จารุวัฒน์ หน่อวงศ์
โรงเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร


5 Terre
ณัฐวุฒิ สมบูรณ์
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร


5 Terre
อริสา ราชนิตร์
โรงเรียนน้ำสวยวิทยา


5 Terre
วริทธิ์ ป๋าปา
โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม


5 Terre
ธีรศักดิ์ กำเนิดสิงห์
โรงเรียนท่าบ่อ
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team