ภัททิยา คงทัน


ความเป็นตัวเอง
เขียนโดย ภัททิยา คงทัน โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)

ชื่อนางสาวภัททิยา  คงทัน ชื่อเล่นไนท์ อายุ17ปี
เป็นคนเฮฮา เข้ากับเพื่อนได้ง่าย
ความสามารถ เต้น รำ 
อาชีพที่ใฝ่ฝัน นักการบัญชีเรื่องราวอื่น ๆ ของ ภัททิยา คงทัน

ความเป็นตัวเอง
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)


เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียน
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre
มะลิวัลย์ เชิญชม
โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม


5 Terre
ยอดหญิง ศรีชมภู
โรงเรียนท่าบ่อ


5 Terre
ศศิวิมล กล่อมเดช
โรงเรียนสายธรรมจันทร์


5 Terre
วรรณวิสา ขำสุเลิศ
โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม


5 Terre
ธนัชพร พรมชาติ
โรงเรียนสตรีพัทลุง


5 Terre
กนกพร นวลสี
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม


5 Terre
กวิสรา จินดารัตน์
โรงเรียนสตรีพัทลุง
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team