พัชริดา ศรีรัตน์


วิทยากรพิเศษ ค่ายอัจฉริยะภาพความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์
เขียนโดย พัชริดา ศรีรัตน์ โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)

ช่วยอาจารย์บรรยายและสอนพี่ๆน้องๆเรื่องโครงสร้างภายนอกและภายในของสัตว์ทดลองตัวอย่าง เช่น ไส้เดือน กุ้ง ปลาหมึก และหอยแครง เป็นต้นเรื่องราวอื่น ๆ ของ พัชริดา ศรีรัตน์

วิทยากรพิเศษ ค่ายอัจฉริยะภาพความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)


เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียน
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร)
โรงเรียน
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre
ศุภสัณห์ ปราบราบ
โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม


5 Terre
สุชานาถ การะภักดี
โรงเรียนสังคมวิทยา


5 Terre
อารยา สีระวงษา
โรงเรียนท่าบ่อ


5 Terre
รัชนีกร ธนเรืองสุวรรณ
โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์


5 Terre
กัลยา พวงแสง
โรงเรียนท่าบ่อ


5 Terre
ปฏิภาณ แก้วแกม
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม


5 Terre
จุฑาทิพย์ เพ็ชระ
โรงเรียนควนสุบรรณวิทยา
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team