รัฐศาสตร์ สุพมุล


ออกกองถ่ายครั้งแรก 17 พ.ค. 2561
เขียนโดย รัฐศาสตร์ สุพมุล โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)

เป็นวันแรกที่ผมเข้ามาทำงานในชมรม
BC STUDIO ผมเข้ามาทำในตำแหน่ง คอนทินิว หรือเอกสารนั้นเอง ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีเรื่องราวอื่น ๆ ของ รัฐศาสตร์ สุพมุล

ออกกองถ่ายครั้งแรก 17 พ.ค. 2561
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)


เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียน
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียน
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre
อภิสรา จงวิจิตร
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม


5 Terre
ผกาทิพย์ สืบสินธุ์
โรงเรียนท่าบ่อ


5 Terre
ปนัดดา โคตวงษ์
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม


5 Terre
สุวิมล ขันทอง
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม


5 Terre
อริศรา แสนโคตร
โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม


5 Terre
ทิพย์สุดา ซ้อนเปี้ยยุง
โรงเรียนสังคมวิทยา


5 Terre
ธินิตา อำไพ
โรงเรียนสิงห์บุรี
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team