อัมรินทร์ ชินบูรณ์


โครงการส่งเสริมการอ่าน “อ่านงานเขียน เรียนกับกวีซีไรต์"
เขียนโดย อัมรินทร์ ชินบูรณ์ โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)

โครงการส่งเสริมการอ่าน “อ่านงานเขียน เรียนกับกวีซีไรต์" วัน ที่ 2 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนท่าบ่อที่ห้องโสต 2 ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
นายอัมรินทร์ ชินบูรณ์เรื่องราวอื่น ๆ ของ อัมรินทร์ ชินบูรณ์

โครงการส่งเสริมการอ่าน “อ่านงานเขียน เรียนกับกวีซีไรต์"
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)


เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

โรงเรียน
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีชมภูวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียน
โรงเรียนสังคมวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียน
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre
อนุวัฒน์ มินิล
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม


5 Terre
พีรณัฐ ปีโต
โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม


5 Terre
นวรัตน์ กองสุข
โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม


5 Terre
อธิปเดช พุทธสงกรานต์
โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร


5 Terre
สุทธิดา สมศรี
โรงเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร


5 Terre
พรทิพย์ มั่งมูล
โรงเรียนท่าบ่อ


5 Terre
ปุญญฉัตร สุกรรณ์
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team