ธนาธิป เตชะ


สวนสนาม
เขียนโดย ธนาธิป เตชะ โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)

วันนี้สวนสนามปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 2561 โรงเรียนท่าบ่อครับเรื่องราวอื่น ๆ ของ ธนาธิป เตชะ

สวนสนาม
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
เรียนวิชาแนะแนว
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)


เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนสังคมวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนหนองนางพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนพานพร้าว สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนพัทลุง สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre
นิศาลักษณ์ เจริญสุข
โรงเรียนเซิมพิทยาคม


5 Terre
ไตรภพ โพธิ์แฉล้ม
โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา


5 Terre
ปาณิสรา ปล้องใหม่
โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม


5 Terre
สาวิณี สีสิงห์
โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม


5 Terre
สุพรรษา ปุญญะฤทธิกุล
โรงเรียนสิงห์บุรี


5 Terre
ปฏิการ จันทรมณี
โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา


5 Terre
อุรชากรณ์ สระโสม
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team