ร่วมสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอสังคม
เขียนโดย โรงเรียนสังคมวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
เรื่องราวอื่น ๆ ของ

เป็นผู้สอบไล่ได้ธรรมศึกษาชั้นเอก ประจำปี 2560
โรงเรียนสังคมวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
เป็นผู้สอบไล่ได้ธรรมศึกษาชั้นโท ประจำปี 2559
โรงเรียนสังคมวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
เป็นผู้สอบไล่ได้ธรรมศึกษาชั้นตรี ประจำปี 2557
โรงเรียนสังคมวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
การเเข่งขันตอบปัญหายาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดประจำปี 2559
โรงเรียนสังคมวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
เข้าร่วมกิจกรรม Walk rally ตามโครงการตำรวจประสานโรงเรียน 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน ณ สวนสาธารณะหนองถิ่น อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย (23 พ.ค.2561)
โรงเรียนสังคมวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
เกียรติบัตรการปฏิบัติหน้าที่ประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนสังคมวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
ผ่านการอบรมอาสาฉุกเฉิน เพื่อช่วยเหลือชุมชนในอำเภอสังคม
โรงเรียนสังคมวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
การทาสีป้ายจราจรในโรงเรียน
โรงเรียนสังคมวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
การเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติม (งานไม้)
โรงเรียนสังคมวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
กิจกรรมปลูกป่า โครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์แผ่นดิน ประจำปี 2561
โรงเรียนสังคมวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
เป็นตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในวันเข้าพรรษา 27 ก.ค.2561
โรงเรียนสังคมวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
กิจกรรมปลูกป่า โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 25 ก.ค.2561
โรงเรียนสังคมวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
เจ้าร่วมอบรม โครงการตำรวจประสานโรงเรียน 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน (กรณีเครือข่ายเยาวชนแกนนำต้านยาเสพติด)
โรงเรียนสังคมวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
ได้รับทุนการศึกษานักเรียนเรียนดี มีจิตอาสา ประจำปี 2561
โรงเรียนสังคมวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
ร่วมสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอสังคม
โรงเรียนสังคมวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
การมอบตำแหน่งประธานนักเรียนและแต่ตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 (อย่างเป็นทางการ)
โรงเรียนสังคมวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปี 2561
โรงเรียนสังคมวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
กิจกรรมเพาะกล้าไม้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันอนุรัษย์สิ่งแวดล้อม
โรงเรียนสังคมวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
กล่าวอำลาตำแหน่ง พร้อมด้วยกล่าวคำยินดีกับประธานนักเรียนคนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนสังคมวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
ได้รับรางวัลนักเรียนที่มีความประพฤติดีและมีความเป็นผู้นำ ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนสังคมวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
อำลาตำแหน่งประธานนักเรียน พร้อมรับมอบเกียรติบัตรสภานักเรียน ที่ปฏบัติหน้าที่ในปีการศึกษา 2560
โรงเรียนสังคมวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนสังคมวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
แห่ผ้าป่าเพื่อสมทบทุนสร้างอาคารเอนกประสงค์พร้อมหลักคา โรงเรียนสังคมวิทยา 8-9 เม.ย 2561
โรงเรียนสังคมวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนสังคมวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
กิจกรรมเข้าค่ายการออม ของชุมนุมธนสัตย์สัญจร 4-5 ก.พ.2561
โรงเรียนสังคมวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
ต้อนรับคณะกรรมการประเมินผู้ขอมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการสถานศึกษา (ผู้อำนวยการวีรยุทธ ชานัย)
โรงเรียนสังคมวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานเพื่อประเมินผู้ขอมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการสถานศึกษา (ผู้อำนวยการวีรยุทธ ชานัย)
โรงเรียนสังคมวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
ติดตามพระสงฆ์บินฑบาต และรับบาตรพระสงฆ์เนื่องในวันสำคัญทางศาสนา
โรงเรียนสังคมวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
ร่วมทำโรงเรียนวันเด็กร่วมกับชุมชนบ้านแก้งใหม่ ปี 2561
โรงเรียนสังคมวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
คณะกรรมการนักเรียนช่วยจัดสถานที่ งานกฐินสามัคคี ณ วัดป่าแก้งใหม่ อำเภอสังคม
โรงเรียนสังคมวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
ปฏิบัติหน้าที่สภานักเรียนอย่างเต็มความสามารถ
โรงเรียนสังคมวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
เป็นตัวเเทนเข้าร่วมมอบเงินสมทบในงานศพ ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสังคมวิทยา
โรงเรียนสังคมวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
ทำบุญตักบาตรในตอนเช้าเป็นประจำทุกวัน
โรงเรียนสังคมวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
จิตอาสาทำความสะอาดวัดและจัดเก็บกุฏิพระ
โรงเรียนสังคมวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
ประชุมสภานักเรียนประจำเดือน เพื่อสรุปการดำเนินงานและปัญหา
โรงเรียนสังคมวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
นำสวดมนต์ไหว้พระทุกสัปดาห์ ในคาบคุณธรรมจริยธรรม ประจำวันศุกร์
โรงเรียนสังคมวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
เข้าร่วมการฝึกทักษะอาชีพในชุมชนบ้านสังคม อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย (กล้วยทอด)
โรงเรียนสังคมวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
จิตอาสาทำความสะอาดภาชนะ ณ วัดป่าแก้งใหม่ อำเภอสังคม
โรงเรียนสังคมวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
เป็นผู้นำในการทำกิจกรรมหน้าเสาธง ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนสังคมวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
ทำความสะอาดหอประชุมโรงเรียนสังคมวิทยาในวันหยุด เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้มีความน่าอยู่
โรงเรียนสังคมวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสังคมวิทยา ประจำปี 2560
โรงเรียนสังคมวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
กิจกรรมปลูกดอกทานตะวัน ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
โรงเรียนสังคมวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
สภานักเรียนโรงเรียนสังคมวิทยา ช่วยงานพระราชทานเพลิงศพ เจ้าคณะตำบลสังคม
โรงเรียนสังคมวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
ได้รับการคัดเลือกให้เป็นประธานนักเรียน. ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนสังคมวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
หาเสียงเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนสังคมวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
เป็นผู้สมัครคัดเลือกประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนสังคมวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดวัด ในวันหยุด
โรงเรียนสังคมวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
ฝึกทักษะอาชีพ ร้านกาแฟโรงเรียนสังคมวิทยา
โรงเรียนสังคมวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
เรียนรู้ทักษะอาชีพ ณ สถานประกอบการ (ร้านกาแฟสดภูตะวัน)
โรงเรียนสังคมวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
จิตอาสาทำความสะอาดห้องสมุด โรงเรียนสังคมวิทยา
โรงเรียนสังคมวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
ความสนใจทางอาชีพ รายวิชาแนะเเนว
โรงเรียนสังคมวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
การวัดความถนัดทางอาชีพ รายวิชาแนะแนว
โรงเรียนสังคมวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
อนาคตของฉัน จากการสำรวจตนเอง รายวิชาแนะแนว
โรงเรียนสังคมวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
การสำรวจอาชีพที่ใช่ฝัน รายวิชาแนะแนว
โรงเรียนสังคมวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
ข้อมูลส่วนตัว ตามแบบคัดกรองนักเรียนรายบุคคล
โรงเรียนสังคมวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)


เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร)
โรงเรียน
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนหนองนางพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียน
โรงเรียนพานพร้าว สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียน
โรงเรียน
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา


5 Terre

โรงเรียนภูซางวิทยาคม


5 Terre

โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย


5 Terre

โรงเรียนท่าบ่อ


5 Terre

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม


5 Terre

โรงเรียนวัดเกวียนหัก


5 Terre

โรงเรียนอุดมวิทยายน
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team