Certificate
เขียนโดย โรงเรียน

The winner of the listening competition.เรื่องราวอื่น ๆ ของ

ประวัติส่วนตัว
โรงเรียน
กิจกรรม
โรงเรียน
เป็นตัวแทนนักเรียนกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนต้นแบบการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
โรงเรียน
บริจาคโลหิต
โรงเรียน
เกียรติบัตร
โรงเรียน
เกียรติบัตร
โรงเรียน
เกียรติบัตร
โรงเรียน
เกียรติบัตร
โรงเรียน
Certificate
โรงเรียน
Certificate
โรงเรียน
ประกาศนียบัตร
โรงเรียน
เป็นผู้ที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ แก่ตนเอง และครอบครัว เกิดจากการเรียนรู้ จากประสบการณ์จริง
โรงเรียน
ได้เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เนื่องในงานสัปดาห์วิชาการ ครั้งที่13 และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่1 ประจำปี 2561
โรงเรียน
เป็นวิทยากร ฐานชีววิทยา ตรวจกรุ๊ปเลือด วันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2561
โรงเรียน
เกียรติบัตร
โรงเรียน


เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียน
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกวนวันวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre

โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม


5 Terre

โรงเรียนน้ำสวยวิทยา


5 Terre

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา


5 Terre

โรงเรียนท่าบ่อ


5 Terre

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม


5 Terre

โรงเรียนปากคาดพิทยาคม


5 Terre

โรงเรียนท่าบ่อ
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team