ภัทรพร ภารตุ้มเหลา


ทำความสะอาดหน้าเสาธง
เขียนโดย ภัทรพร ภารตุ้มเหลา โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)

ในวันที่14/09/61 ได้ลงทำความสะอาดที่หน้าเสาธงในช่วงบ่าย มีแดดที่ร้อนมากเรื่องราวอื่น ๆ ของ ภัทรพร ภารตุ้มเหลา

ทำงานช่วยคุณครู
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
ทำความสะอาดหน้าเสาธง
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
Big cleaning day
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)


เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียน
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียน
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre
ณัฐวดี ร้อยแก้ว
โรงเรียนสังคมวิทยา


5 Terre
น.ส สุธิดา สุคำหล้า
โรงเรียนภูซางวิทยาคม


5 Terre
พัชริดา ปัญญาวงศ์
โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา


5 Terre
ภัทรพร ภารตุ้มเหลา
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม


5 Terre
นลธวัช อินทรสุข
โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร


5 Terre
ทักษิณ เจียมสมพร
โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม


5 Terre
ประภาพร ทองเติม
โรงเรียนศรีชมภูวิทยา
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team