วรัญญา สีเมือง


ช่วยงานครู 15/09/61
เขียนโดย วรัญญา สีเมือง โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)

ได้ไปแกะพลาสติกออกจากเก้าอี้ช่วยคุณครูถึงจะร้อนเเต่ก็ภูมิใจ ทำให้รู้สึกมีคุณค่าเรื่องราวอื่น ๆ ของ วรัญญา สีเมือง

ช่วยงานครู 15/09/61
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
ทาสีโรงเรียน 14/09/61
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
Big cleaning day
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)


เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนสังคมวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียน
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนพานพร้าว สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre
บุษราพร แปลงไทยสง
โรงเรียนท่าบ่อ


5 Terre
พรณภา วังหอม
โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร


5 Terre
กนกศักดิ์ กว้างจิตต์อารีย์
โรงเรียนดงขุยวิทยาคม


5 Terre
รสชรินทร์ พิมพ์คีรี
โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร


5 Terre
ณัฐพงษ์ ปราบราบ
โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม


5 Terre
พัชราภรณ์ บุญพึ่ง
โรงเรียนสังคมวิทยา


5 Terre
พงศกร จันบัวมี
โรงเรียนท่าบ่อ
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team