ไพลิน บัวทอง


ภาพกิจกกรม
เขียนโดย ไพลิน บัวทอง โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย) 16750

ได้เข้าร่วมกิจกรรมการบรรยายโครงการปลูกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน”สร้างคนดีด้วยประวัติศาสตร์ สร้างชาติด้วยอุดมการณ์”
จากทีมงานกองทัพบก ขุนศึก๒๑


เรื่องราวอื่น ๆ ของ ไพลิน บัวทอง

ประวัติการศึกษา
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
สำรวจอาชีพ
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
ข้อมูลส่วนตัว
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
คลิปกิจกรรม
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
ภาพกิจกรรม เเปลอักษร
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
ภาพกิจกรรม เเปลอักษร
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)


เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

อบรมนักเรียนเเก่นนำ 29-30/10/61
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
ทดสอบ
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
เข้าร่วมกิจกรรมร้องเพลงภาษาญี่ปุ่นชื่อเพลง tekami ในงาน Open Home
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
ให้ความรู้แก่ชุมชน
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre
กองแก้ว สาระ
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม


5 Terre
พรชนก โพธิภาค
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม


5 Terre
อนุวัฒน์ มินิล
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม


5 Terre
ธันย์ชนก โชติช่วง
โรงเรียนสตรีพัทลุง


5 Terre
ศุภารัตน์ ชาสุรินทร์
โรงเรียนสังคมวิทยา


5 Terre
สไบทิพย์ ขจร
โรงเรียนท่าบ่อ


5 Terre
ศตวรรษ รอดพิรุณ
โรงเรียนปากพนัง
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team