เกียรติบัตรผ่านการฝึกอบรม โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม12ประการ
เขียนโดย โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)

ได้ผ่านการฝึกอบรมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม12 ประการ ณ วัดโพธิ์ชัย(พระอารามหลวง) อ.เมือง จ.หนองคายเรื่องราวอื่น ๆ ของ

กิจกรรมชุมนุมที่เรียน
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
วิชาเพิ่มเติมที่เรียน(ต่อ)
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
วิชาเพิ่มเติมที่เรียน
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
แบบสรุป แบบประเมินอาชีพ ทั้ง3ปี
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
แบบประเมินอาชีพ ปี2559
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
แบบประเมินอาชีพ ปี2560
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
แบบประเมินอาชีพ ปี2561
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
ด้านความสามารถ และความคาดหวัง
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
รายงานผลการประเมินคุณลักษณะและจริยธรรมจากการเข้าร่วมกิจกรรมผู้เรียนด้านอาชีพ
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
เรียงความอาชีพในอนาคต
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
ด้านเส้นทางสู่อาชีพ
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
ผลการเรียน
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
ผลการสอบ O-NET ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
ประวัติการศึกษา
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
ประวัติส่วนตัว
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
วิดีโอกิจกรรม แปลอักษร
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
วิดีโอกิจกรรม บันทึกรายการเสียงแห่งอนาคต
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
วิดีโอกิจกรรม PK BOOM
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
วิดีโอกิจกรรม กล่าวต้อนรับคณะกรรมการ
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
รูปภาพกิจกรรม สวดสรภัญญะ
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
รูปภาพกิจกรรม รำบวงสรวง
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
วิดีโอกิจกรรม
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
รูปภาพกิจกรรม ให้ข้อมูลข่าวสารแก่นักเรียน
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
รูปภาพกิจกรรม แนะนำหนังสือดีน่าอ่าน
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
รูปภาพกิจกรรมหัวหนเาทีมสันทนาการ
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
รูปภาพกิจกรรมตัวแทนนำเสนอผลิตภัณฑ์
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
รูปภาพกิจกรรมกล่าวต้อนรับคณะกรรมการ
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
รูปภาพกิจกรรมพิธีกรในการมอบทุนการศึกษาที่อำเภอ
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
รูปภาพกิจกรรมพิธีกรพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา2561
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
รูปภาพกิจกรรมวิทยากรในงานวันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา2561
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
รูปภาพกิจกรรมนักแสดงพิธีเปิดวันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา2561
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
รูปภาพกิจกรรมผู้รับผิดชอบกิจกรรม Main Idea
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
เกียรติบัตรรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1 การแข่งขันแต่งกลอน
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
เกียรติบัตรเป็นผู้มีความสามารถจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นเลิศ
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
เกียรติบัตร ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันเขียนตามคำบอก ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
เกียรติบัตรรับรางวัลชมเชยกิจกรรมการเเข่งขันเขียนตามคำบอก ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
เกียรติบัตรได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันตอบปัญหาห้องสมุด ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
เกียรติบัตรรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2 การแข่งขันเล่านิทาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
เกียรติบัตรรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2 กิจกรรมการแข่งขันผู้ประกาศข่าว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
เกียรติบัตรรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2 กิจกรรมการแข่งขันคุยโว
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
เกียรติบัตรรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2 กิจกรรมการแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
เกียรติบัตรได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันใบ้คำ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
เกียรติบัตรได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
เกียรติบัตรได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1 การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
เกียรติบัตรได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2 กิจกรรมการแข่งขันแสดงตลก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6ในงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่65
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
เกียรติบัตรได้รับรางวัลเป็นนักเเสดงพิธีเปิดงานกิจกรรม วันวิทยาศาสตร์
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
เกียรติบัตรรับรางวัลชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันผู้ประกาศข่าว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
เกียรติบัตรได้ผ่านการอบรมโครงการ เสริมเกราะป้องกันวัยรุ่นวัยใส 3เสพ เสพเซ็กส์ เสพสื่อ เสพสารเสพติด โดยสภาเด็กและเยาวชนอำเภอโพธิ์ตากร่วมกับโรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
เกียรติบัตรได้รับรางวัลชนะเลิอันดับ1 การเเข่งใบ้คำประเภททีม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
เกียรติบัตรรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ในการแข่งขันเล่านิทาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
เกียรติบัตรเป็นวิทยากรประจำห้องชีววิทยา ในกิจกรรม วันวิทยาศาสตร์
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
เกียรติบัตร
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
เกียรติบัตรรับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่1 กิจกรรมการประกวดโครงงานอาชีพ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่4-6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่67
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
เกียรติบัตรรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ในการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่4-6
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
เกียรติบัตรผ่านการอบรมตามโครงการปฏิบัติธรรมและครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา และ เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯส
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
เกียรติบัตรผ่านการเรียนรู้ตามโครงการ กศน.สัญจร 2556
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
เกียรติบัตรผ่านการฝึกอบรม โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม12ประการ
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
เกียรติบัตรผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม DITYOUTMCAMP2016
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
เกียรติบัตรสำเร็จการฝึกอบรมอาสาสมัครเครือข่ายงานข่าว สถานีตำรวจภูธรอำเภอโพธิ์ตาก
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
เกียรติบัตรผ่านการอบรมพัฒนาแกนนำ V-spirit ยุวอาสา
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
เกียรติบัตรนักเรียนผู้รับผิดชอบกิจกรรม Main Idea
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
เกียรติบัตรร่วมแสดงละคร ในวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา2561
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
เกียรติบัตรเข้าร่วมตอบปัณหาวิทยาศาสตร์ ที่ มข.วิทยาเขตหนองคาย
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
เกียรติบัตรสอบไล่ได้ธรรมศึกษาชั้นตรี
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
เกียรติบัตรรางวัลเพชรมณีศรีโพธอ์ตาก ประเภทนักเรียนดีเด่นด้านกิจกรรม
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
เกียรติบัตรวิทยากรฐานชีววิทยา ในวันวิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา2561
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)


เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนสังคมวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนสังคมวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนน้ำสวยวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีสำราญวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre

โรงเรียนท่าบ่อ


5 Terre

โรงเรียนควนสุบรรณวิทยา


5 Terre

โรงเรียนหนองนางพิทยาคม


5 Terre

โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม


5 Terre

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม


5 Terre

โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม


5 Terre

โรงเรียนสังคมวิทยา
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team