รัตนวลี นามวงศ์


Grandness ความยิ่งใหญ่
เขียนโดย รัตนวลี นามวงศ์ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)

เป็นคนที่ที่มีความฝันที่หลายอย่าง อย่างเช่นการเรียนพยาบาล หรือการเรียนรัฐศาสตร์ เป็นคนที่มีความคิดหลายด้าน เป็นคนที่อยากทำอะไรหลายๆอย่างพร้อมกัน แต่ก็อย่างว่าชีวิตคนเราต้องเลือกหนึ่งอาชีพที่ต้องอยู่กับเราไปตลอด บางทีก็คิดแง่นอกกรอบ เป็นคนที่มีอิสระในตัวเอง อยากเป็นนายของตัวเองไม่อยากเป็นลูกจ้างใคร ชอบคิดอะไรแตกต่างนอกกรอบจากคนทั่วไป มันก็ใช่ที่คนเราเกิดมาจะมีความคิดแตกต่างกัน แต่สิ่งที่เป็นอุปสรรค์ก็คือ ต้องเรียนตามที่พ่อแม่วางเป้าหมายให้ พูดแล้ว มันก็ดูแย่นะที่บางอย่างพ่อแม่ก็ไม่เข้าใจหลายๆแว่คิดของเราในสิ่งที่เราอยากเป็น พ่อแม่บอกว่าไม่เชื่อมั่นในตัวเราที่เราจะสามรถทำมันได้ ยังไม่ลองลงมือสักครั้งเลย จะรุ้ได้ยังไงว่าคนเราจะทำไม่ได้ ถ้ามุ่งมั่นและตั้งใจหนูเชื่อว่าหนูทำได้ค่ะ
คติของตัวเอง ทำตามความตั้งใจของตัวเอง ไม่ต้องสนคำคนอื่นพูด ยืนให้ถูกจุดแล้วหยุดที่ความฝันของตัวเองค่ะเรื่องราวอื่น ๆ ของ รัตนวลี นามวงศ์

Grandness ความยิ่งใหญ่
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)


เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีชมภูวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre
หิรัณยา นาคเกลี้ยง
โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม


5 Terre
ณัฐพล ประสาระวัน
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม


5 Terre
จิราพร แซ่ลิ่ม
โรงเรียนปากพนัง


5 Terre
รุ่งทิพย์ ชลภักดิ์
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย


5 Terre
กฤษฏิ์ เพชรน่าชม
โรงเรียนเมืองศรีเทพ


5 Terre
ชนชิต มากมี
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี


5 Terre
ปิยะพงศ์ วงค์หินกอง
โรงเรียนท่าบ่อ
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team