ไตรรัตน์ โสรสาน


ความฝันอันน่ารัก
เขียนโดย ไตรรัตน์ โสรสาน โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)

นางสาว ไตรรัตน์ โสรสาน ชื่อเล่น โบว์
ชอบกินอาหารที่อร่อยทุกอย่าง เวลาว่างชอบฟังเพลง อาชีพที่อยากเป็น อยากครูแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นครูอะไรใจหนึ่งก็อยากเป็นครูแนะแนวเพราะชอบเล่าเรื่อง อีกใจหนึ่งก้อยากเป็นครูปฐมวัยเพราะชอบเด็ก ตอนนี้เลยตัดสินใจอะไรยังไม่ได้เรื่องราวอื่น ๆ ของ ไตรรัตน์ โสรสาน

ความฝันอันน่ารัก
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)


เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนสังคมวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนสังคมวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre
อภิญญา แสงสีอ่อน
โรงเรียนน้ำสวยวิทยา


5 Terre
ธนัชพร คงกะนันท์
โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม


5 Terre
กัญญาวีร์ ชัยสาร
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม


5 Terre
ประยูร จิตรปรีดา
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย


5 Terre
นภสินธิ์ุ แสงศรีเมือง
โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์


5 Terre
ศศินา ปัญญาวงค์
โรงเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร


5 Terre
พรพรรณ ผากุล
โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team