กิตติศักดิ์ ทุงจันทร์


การแข่งขันกีฬา OBEC รอบประเทศ
เขียนโดย กิตติศักดิ์ ทุงจันทร์ โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)

ผมได้ไปแข่งขันกีฬา OBEC รอบประเทศ ณ จังหวัดกาฬสินธิ์ ที่โรงเรียน กาฬสินธิ์พิทยาสรรพ์เรื่องราวอื่น ๆ ของ กิตติศักดิ์ ทุงจันทร์

การแข่งขันกีฬา OBEC รอบประเทศ
โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
วันภาษาไทย
โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)


เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีชมภูวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียน
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียน
โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนสังคมวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนสังคมวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre
วริสา จันทะคุณ
โรงเรียนสังคมวิทยา


5 Terre
ชลิดา ภูดีทิพย์
โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร


5 Terre
ชลธิชา ดอนอาจทัน
โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก


5 Terre
ธัญญุตา กมลรัตนกุล
โรงเรียนหนองฉางวิทยา


5 Terre
พวงพันธุ์ สีสงคราม
โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก


5 Terre
นันทิชา ศรีสุธรรม
โรงเรียนสังคมวิทยา


5 Terre
จิตติมา เจริญพงษ์
โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team