เทวฤทธิ์ อาจศักดิ์ดา


ประวัติส่วนตัว
เขียนโดย เทวฤทธิ์ อาจศักดิ์ดา โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)

ชื่อ นายเทวฤทธิ์ อาจศักดิ์ดา
ชื่อเล่น บาส
วันเกิด 24 ธันวาคม 2543
ที่อยู่ 313 หมู่ 5 ต.สมสนุก อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ 38190
กำลังศึกษาอยู่ชัันมัธยมศึกษาปี่ที่ 6
โรงเรียน สมสนุกพิทยาคม ต.สมสนุก อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ สพม.21
เเผนการเรียน วิทย์ฯ-คณิณฯ
เกรดเฉลี่ย
อาชีพที่สนใจ วิศวะไฟฟ้าเรื่องราวอื่น ๆ ของ เทวฤทธิ์ อาจศักดิ์ดา

ประวัติส่วนตัว
โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)


เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนสังคมวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีชมภูวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียน
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre
ภัคมน สาระวงศ์
โรงเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร


5 Terre
พรญาณี ศรีเครือแก้ว
โรงเรียนสังคมวิทยา


5 Terre
เจษฎา เสนาพรหม
โรงเรียนสังคมวิทยา


5 Terre
อรวรรณ มุ่งชอบกลาง
โรงเรียนศรีชมภูวิทยา


5 Terre
พิยดา น้อยปากดี
โรงเรียนหนองนางพิทยาคม


5 Terre
อาทิตยา คนดี
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม


5 Terre
วาสนา พันธ์สระคู
โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team