เด็กสร้างฝัน
เขียนโดย โรงเรียน

นางสาวณัฐรัตน์ บัวเมือง ชื่อเล่น นัท
เกินวันจันทร์ ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2544
งานอดิเรก ฟังเพลง ดูหนัง ซ้อมรำ
วิชาที่ชอบ นาฏศิลป์ ชีววิทยา
วิชาที่ไม่ชอบ คณิตศาสตร์
คติประจำใจ ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
อนาคตอยากเป็น ครูสอนนาฏศิลป์
อยากเรียนต่อมหาวิทยาลัย ขอนแก่น เชียงใหม่ และ มหาวิลัยรังสิตเรื่องราวอื่น ๆ ของ

เด็กสร้างฝัน
โรงเรียน


เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนหนองนางพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre
นิวาริน เตโช
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม


5 Terre
ชนิกานต์ วงศารี
โรงเรียนท่าบ่อ


5 Terre
อาทิตยา คนดี
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม


5 Terre
ยุทธการ ศรีเขียวพงษ์
โรงเรียนสิงห์บุรี


5 Terre
วรนิษฐา ทินสกุล
โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา


5 Terre
สโรชินี พรมภักดี
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม


5 Terre
ชลธิชา อสุรินทร์
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team