กมลชนก ขันสะพัฒ


วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี2561
เขียนโดย กมลชนก ขันสะพัฒ โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)

วันภาษาไทยแห่งชาติ ดิฉันได้ทำหน้าที่พิธีกรดำเนินกิจกรรม ณ โรงเรียนสมสนุกพิทยาคมเรื่องราวอื่น ๆ ของ กมลชนก ขันสะพัฒ

วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี2561
โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)


เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

โรงเรียน
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีชมภูวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre
สายฟ้า อุนะสิงห์
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา


5 Terre
จินดารัตน์ ปัคมา
โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก


5 Terre
ชลลดา วงศ์อนุ
โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก


5 Terre
อัครพนธ์ งามสันเทียะ
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา


5 Terre
ภูเมศ โนนสะอาด
โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม


5 Terre
ชฎาธาร ตาลสิทธิ์
โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม


5 Terre
ธนาภรณ์ กะกุลพิมพ์
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team