กิตติศักดิ์ ทุงจันทร์


วันภาษาไทย
เขียนโดย กิตติศักดิ์ ทุงจันทร์ โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)

กิจกรรมวันภาษาไทย ผมได้วาดภาพส่งเข้าประกวด ผมได้อันดับที่ 2เรื่องราวอื่น ๆ ของ กิตติศักดิ์ ทุงจันทร์

การแข่งขันกีฬา OBEC รอบประเทศ
โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
วันภาษาไทย
โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)


เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre
ณัฐนนท์ อยู่เลี้ยง
โรงเรียนด่านช้างวิทยา


5 Terre
ลักษณ์สุวีร์ มณีรัตน์
โรงเรียนท่าบ่อ


5 Terre
พรเทวา อากาศไชย
โรงเรียนท่าบ่อ


5 Terre
กมลพรรณ บุญเกิด
โรงเรียนท่าบ่อ


5 Terre
ปาณิตา ผ่องแผ้ว
โรงเรียนท่าบ่อ


5 Terre
ภูดนัย กันทะ
โรงเรียนภูซางวิทยาคม


5 Terre
ณัฏฐณิชา บัวแก้ว
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team