อรชร ศิริวัฒนไพศาล


แนะแนว มมส
เขียนโดย อรชร ศิริวัฒนไพศาล โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)

ดิฉันได้เข้าร่วมฟังการแนะแนวจาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ โรงเรียนบึงกาฬ ได้รับความรู้และข้อมูลที่จะใช้ในการสมัครเข้าศึกษาต่อเรื่องราวอื่น ๆ ของ อรชร ศิริวัฒนไพศาล

ประวัติส่วนตัว
โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
แนะแนว มมส
โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)


เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนสังคมวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนพานพร้าว สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียน
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre
ธนอรชนก นกอยู่
โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม


5 Terre
ภาณุวัฒน์ ผาทอง
โรงเรียนสังคมวิทยา


5 Terre
วิจิตรา คูณศรี
โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร


5 Terre
สุกัญญา ประวรรณ์
โรงเรียนท่าบ่อ


5 Terre
อุบลรัตน์ โพธิเสน
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม


5 Terre
นคินทร ศรีประสงค์
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม


5 Terre
ศักดิ์สิทธิ์ กองศรีหาจักร์
โรงเรียนหนองนางพิทยาคม
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team