ฐิดารัตน์ ศรีวัตร


ไดอารี่ของฉัน
เขียนโดย ฐิดารัตน์ ศรีวัตร โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)

อาชีพที่อยากเป็น ครู เอกวิทย์ทั่วไป
ชอบเล่นกีฬา ชอบสีเขียวอ่อน ชอบหมีพูเรื่องราวอื่น ๆ ของ ฐิดารัตน์ ศรีวัตร

ไดอารี่ของฉัน
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)


เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียน
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียน
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีชมภูวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียน
โรงเรียนกวนวันวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียน
โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre
ศศิธร วงคำภา
โรงเรียนท่าบ่อ


5 Terre
กิตติมา สีหาชัย
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม


5 Terre
พัชรี ศรีสวัสดิ์
โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา


5 Terre
รุ้งนะพา จันทอง
โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์


5 Terre
ภัทรขัย สร้อยสุวรรณ
โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา


5 Terre
นพวรรณ​ ทองคลัง
โรงเรียนท่าบ่อ


5 Terre
สุจิตรา สว่างศรี
โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team