เรื่องราวอื่น ๆ ของ

ผลการเรียน
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
เรีบงความอาชีพในฝัน
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
การไปให้ความรู้กับคนในชุมชนเกี่ยวกับน้ำสมุนไพรว่านกาบหอยแครงวันที่ 20 กันยายน 2561 ที่วัดบ้านหนองกุังกลาง
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
การฝึกประสบการณ์อาชีพ
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
การเรียนรู้ทางอาชีพ
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
เตรียมต้อนรับคณะกรรมการเพื่อรับการประเมินนักเรียนพระราชทาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี2561 ซึ่งตัวแทนคือนางสาวปริยดา โบสถ์ดอน
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
เพลงยามเย็น
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
การรำเลี้ยงส่งท่านรองจันทร์เจ้า พ.ศ.2558
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
การเขียน Profile ส่งคุณครูเป็นภาษาอังกฤษ พ.ศ.2558 ณ โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันโครงงานอาชีพระดับป.4-6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่6-7ตุลาคม พ.ศ.2558 ณ โรงเรียนจุมพลโพนพิสัย
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
คุณแม่ได้รับรางวัลแม่ดีเด่นพ.ศ.2556เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ณ โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
ได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทที่1ระดับชั้น ป.4-6 ระหว่างวันที่11-13 ธันวาคม 2556 ณ มุกดาหาร
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือการแข่งขันโครงงานคุณธรรมระหว่างวันที่5-13ธันวาคม พ.ศ. 2557 ณ จังหวัดสกลนคร
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
เข้าร่วมอบรมหลักสูตรนักเรียนแกนนำจัดกระบวนการ ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน วันที่28/สิงหาคม/2558 ณ โรงเรียนบ้านแบง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
เข้าอบรมเรียนรู้ทักษะการปลั๊มหัวใจเบื้องต้นในการช่วยเหลือคนจมน้ำ วันที่ 02/ กรกฏาคม/2561 ณ รพสต.บ้านหนองกุ้ง
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
นำเสนอโครงงานเก้าอี้จากขวดน้ำในโครงการโรงเรียนปลอดขยะวันที่12/09/61 ณ โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
การเข้าร่วมใช้สิทธิในการลงประชาธิปไตยในการเลือกตั้งประธานนักเรียน พ.ศ.2560 ณ โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
วาดภาพระบายสีในหัวข้ออาชีพที่ใฝ่ฝันของฉันคือแพทย์ในรายวิชาแนะแนววันที่10/08/2559 ณ โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
นั่งสมาธิหลังจากสวดมนต์ทำวัตรเช้าเสร็จ พ.ศ.2557 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
กราบนมัสการที่วัดสาลาแก้วกู่
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
เป็นจิตอาสารำเปิดงานวันลอยกระทง พ.ศ.2558 ณ วัดบ้านพระบาทนาหงส์
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
การประกอบอาหารในการอยู่ค่ายลูกเสือ พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
ฝึกปฏิบัติการทำอาหารเพื่ออยู่ค่ายลูกเสือ พ.ศ.2560 ณ โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
เข้าร่วมต้อนรับการประเมินนักเรียนพระราชทาน พ.ศ.2559 ณ โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
การประเมินนักเรียนพระราชทานประจำปี2558 ณ โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
เข้าค่ายลูกเสือ พ.ศ.2559 ณ โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
เป็นผู้นำสวดมนต์ในทุกวันพฤหัสบดีในคาบอบรมคุณธรรมจริยธรรม ณ โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
เป็นผู้นำสวดมนต์ในทุกวันพฤหัสบดีในคาบอบรมคุณธรรมจริยธรรม ณ โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
เป็นผู้นำสวดมนต์ในทุกวันพฤหัสบดีในคาบอบรมคุณธรรมจริยธรรม ณ โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
ได้รับรางวัลจากคุณครูที่ปรึกษา เนื่องจากสอบได้ที่1ของระดับชั้นประจำปี2559และ2560 ณ โรงเรีบนกุดบงพิทยาคาร
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
การขอรับบริจาคเพื่อสร้างบ้านให้เด็กยากจน พ.ศ.2557 ณ ตลาดนัดเปงจาน
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
ร่วมทำดอกดารารัตน์กับบิ๊กซี อำเภอโพนพิสัย เพื่อนำไปถวายในพระราชวังเนื่องในวันถวายพระเพลิงพระบรมศพในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช รัชกาลที่9
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปี2560 ณ จังหวัดขอนแก่น
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
เป็นตัวแทนสาธิตมารยาทไทยในงานวันสุนทรภู่และคาบอบรมคุณธรรมจริยธรรมทุกวันพฤหัสบดี พ.ศ.2561 ณโรงเรียนกุดบงพิทยาคาร
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
เป็นตัวแทนสาธิตมารยาทไทยในงานวันสุนทรภู่และคาบอบรมคุณธรรมจริยธรรมทุกวันพฤหัสบดี พ.ศ.2561 ณโรงเรียนกุดบงพิทยาคาร
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
การปฏิบัติงานด้านปฏิคมเนื่องในวันแม่แห่งชาติและวันสถาปนาโรงเรียน วันที่10 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
การจัดซุ้มขายไก่เขย่าเนื่องในวันวิทยาศาสตร์ที่17สิงหาคม2561 ณโรงเรียนกุดบงพิทยาคาร
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
มอบเหรียญโปรยทานให้แก่งานศพ พ.ศ.2557 ณ บ้านนาหงส์คำ
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
ปรับถนนที่เป็นครองให้เสมอกันในรายวิชางานช่าง วันที่11สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
การทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ณ โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
การเชิญธงชาติหน้าเสาธง วันที่6 กันยายน พ.ศ.2561 ณ โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
เป็นอาสาช่วยแม่ครัวทำอาหารถวายพระภิกษุสงฆ์ ในวันพุธ ที่5 เดือน กันยายน พ.ศ.2561 ณ วัดป่าโนนสะอาด
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
เข้าค่ายภาษาอังกฤษ พ.ศ.2559 ณ โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
ได้ลงเพจคนดีศรีกุดบง
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
เข้าร่วมอบรมค่ายยุวชนคนมีคุณธรรมตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม วันที่30 สิงหาคม 2561 ณ สพม.เขต21
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
สอนการบ้านหลานโดยใช้เทคโนโลยี
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
ร่วมการแสดงละครเนื่องในวันแม่แห่งชาติประจำปี2558 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี2558 ณ วัดบ้านพระบาทนาหงส์
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
ร่วมทำบุญวันเข้าประดับดิน วันที่10 สิงหาคม พ.ศ.2561 ณ วัดเจริญชัย
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
เยี่ยมชมคณะวิศวกรรมศาสตร์เนื่องในวันแข่งขันการประกวดมารยาท วันที่7 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
เข้าร่วมการศึกษานิทรรศการในวันวิทยาศาสตร์ วันที่17 สิงหาคม พ.ศ.2561 ณ โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นระดับประเทศ วันที่9 มกราคม พ.ศ 2559ณ ธรรมเนียบรัฐบาล
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
วาดดอกทิวลิป ดอกุหลาบและระบายสีด้วยสีโปรสเตอร์
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
การเยี่ยมชมบ้านเพื่อประเมินนักเรียนพระราชทาน ประจำปีพ.ศ.2558
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
เข้าร่วมต้อนรับเพื่อรับการประเมินผู้อำนวยการเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ วันที่24พฤษภาคม 2561 ณโรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
รางวัลรองชนะเสิศอันดับ1การแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 2018
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
อบรมค่ายพัฒนาผู้นำเยาวชนด้านมีคุณธรรมวันที่30/08/2561
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์และนำเสนอผลงานในรายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม ในวันวิทยาศาสตร์ 17 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
การทำผังโครงงานคุณธรรม
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
เข้าร่วมการแข่งโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่23 ระดับจังหวัด พ.ศ. 2560 ณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
ตอบปัญหาภาษาอังกฤษชนะเลิศอันดับ1 ในวันคริสต์มาสปี2560
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
ได้รับรางวัลชมเชยการคัดลายมือและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1กิจกรรมตอบปัญหาสุนทรภู่เนื่องในวันสุนทรภู่วันที่26มิถุนายนปี2561 โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
ใบประกาศเกียรติคุณการเข้าร่วมโครงงานทดสอบความสามารถทางวิชาการจัดโดยชมรมบัณฑิตแนะแนวร่วมกับสนามสอบทั่วประเทศโดยทำคะแนนPRE-GIFTEDในรายวิชาวิทยาศาสตร์ได้อันดับ1ของจังหวัด ให้ไว้วันที่15 มีนาคม2561
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
ใบประกาศเกียรติคุณการเข้าร่วมโครงงานทดสอบความสามารถทางวิชาการจัดโดยชมรมบัณฑิตแนะแนวร่วมกับสนามสอบทั่วประเทศโดยทำคะแนนPRE-GIFTEDในรายวิชาวิทยาศาสตร์ได้อันดับ1ของจังหวัด ให้ไว้วันที่15 มีนาคม2561
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
ได้เข้าร่วมการประกวดสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ วันที่8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ณ วัดโพธิ์ชัย
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
ทำบุญครบรอบวันสถาปนาโรงเรียนกุดบงพิทยาคารและวันแม่แห่งชาติในวันที่10สิงหาคม พ.ศ.2561
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
ด้านการนำเสนองานซึ่งแสดงถึงความเป็นผู้นำเช่นการนำเสนอโครงงานคุณธรรมตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมของ สพฐ. ณ โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร ฯลฯ
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
การแข่งการประกวดมารยาทไทย วันที่7กรกฏาคม พ.ศ.2561 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกัน การช่วยเหลือและการปฐมพยาบาลคนจมน้ำ วันที่2 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ณ รพสต.บ้านหนองกุ้ง
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานพัฒนาจริยคุณ วันที่18 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ณ จังหวัดเลย
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
รำหน้าขบวนเนื่องในวันเข้าพรรษาเมื่อวันที่26เดือนกรกฏาคม พ.ศ.2561
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
รางวัลดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรมระดับประเทศ พ.ศ.2558
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
ได้เข้าคารวะนายกรัฐมนตรีเพื่อรับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นระดับประเทศ ปีพ.ศ.2558 ณ ธรรมเนียบรัฐบาล
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
ได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อรับรางวัลเด็กและเยาวชนต้นแบบระดับประเทศ ปีพ.ศ.2558 ณ ธรรมเนียบขาวรัฐสภา
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)


เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนพานพร้าว สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนหนองนางพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนหนองนางพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre

โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา


5 Terre

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม


5 Terre

โรงเรียนนาดีพิทยาคม


5 Terre

โรงเรียนท่าบ่อ


5 Terre

โรงเรียนท่าบ่อ


5 Terre

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์


5 Terre

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team