สอนการบ้านหลานโดยใช้เทคโนโลยี
เขียนโดย โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
เรื่องราวอื่น ๆ ของ

ผลการเรียน
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
เรีบงความอาชีพในฝัน
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
การไปให้ความรู้กับคนในชุมชนเกี่ยวกับน้ำสมุนไพรว่านกาบหอยแครงวันที่ 20 กันยายน 2561 ที่วัดบ้านหนองกุังกลาง
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
การฝึกประสบการณ์อาชีพ
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
การเรียนรู้ทางอาชีพ
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
เตรียมต้อนรับคณะกรรมการเพื่อรับการประเมินนักเรียนพระราชทาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี2561 ซึ่งตัวแทนคือนางสาวปริยดา โบสถ์ดอน
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
เพลงยามเย็น
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
การรำเลี้ยงส่งท่านรองจันทร์เจ้า พ.ศ.2558
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
การเขียน Profile ส่งคุณครูเป็นภาษาอังกฤษ พ.ศ.2558 ณ โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันโครงงานอาชีพระดับป.4-6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่6-7ตุลาคม พ.ศ.2558 ณ โรงเรียนจุมพลโพนพิสัย
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
คุณแม่ได้รับรางวัลแม่ดีเด่นพ.ศ.2556เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ณ โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
ได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทที่1ระดับชั้น ป.4-6 ระหว่างวันที่11-13 ธันวาคม 2556 ณ มุกดาหาร
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือการแข่งขันโครงงานคุณธรรมระหว่างวันที่5-13ธันวาคม พ.ศ. 2557 ณ จังหวัดสกลนคร
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
เข้าร่วมอบรมหลักสูตรนักเรียนแกนนำจัดกระบวนการ ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน วันที่28/สิงหาคม/2558 ณ โรงเรียนบ้านแบง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
เข้าอบรมเรียนรู้ทักษะการปลั๊มหัวใจเบื้องต้นในการช่วยเหลือคนจมน้ำ วันที่ 02/ กรกฏาคม/2561 ณ รพสต.บ้านหนองกุ้ง
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
นำเสนอโครงงานเก้าอี้จากขวดน้ำในโครงการโรงเรียนปลอดขยะวันที่12/09/61 ณ โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
การเข้าร่วมใช้สิทธิในการลงประชาธิปไตยในการเลือกตั้งประธานนักเรียน พ.ศ.2560 ณ โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
วาดภาพระบายสีในหัวข้ออาชีพที่ใฝ่ฝันของฉันคือแพทย์ในรายวิชาแนะแนววันที่10/08/2559 ณ โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
นั่งสมาธิหลังจากสวดมนต์ทำวัตรเช้าเสร็จ พ.ศ.2557 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
กราบนมัสการที่วัดสาลาแก้วกู่
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
เป็นจิตอาสารำเปิดงานวันลอยกระทง พ.ศ.2558 ณ วัดบ้านพระบาทนาหงส์
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
การประกอบอาหารในการอยู่ค่ายลูกเสือ พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
ฝึกปฏิบัติการทำอาหารเพื่ออยู่ค่ายลูกเสือ พ.ศ.2560 ณ โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
เข้าร่วมต้อนรับการประเมินนักเรียนพระราชทาน พ.ศ.2559 ณ โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
การประเมินนักเรียนพระราชทานประจำปี2558 ณ โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
เข้าค่ายลูกเสือ พ.ศ.2559 ณ โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
เป็นผู้นำสวดมนต์ในทุกวันพฤหัสบดีในคาบอบรมคุณธรรมจริยธรรม ณ โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
เป็นผู้นำสวดมนต์ในทุกวันพฤหัสบดีในคาบอบรมคุณธรรมจริยธรรม ณ โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
เป็นผู้นำสวดมนต์ในทุกวันพฤหัสบดีในคาบอบรมคุณธรรมจริยธรรม ณ โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
ได้รับรางวัลจากคุณครูที่ปรึกษา เนื่องจากสอบได้ที่1ของระดับชั้นประจำปี2559และ2560 ณ โรงเรีบนกุดบงพิทยาคาร
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
การขอรับบริจาคเพื่อสร้างบ้านให้เด็กยากจน พ.ศ.2557 ณ ตลาดนัดเปงจาน
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
ร่วมทำดอกดารารัตน์กับบิ๊กซี อำเภอโพนพิสัย เพื่อนำไปถวายในพระราชวังเนื่องในวันถวายพระเพลิงพระบรมศพในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช รัชกาลที่9
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปี2560 ณ จังหวัดขอนแก่น
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
เป็นตัวแทนสาธิตมารยาทไทยในงานวันสุนทรภู่และคาบอบรมคุณธรรมจริยธรรมทุกวันพฤหัสบดี พ.ศ.2561 ณโรงเรียนกุดบงพิทยาคาร
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
เป็นตัวแทนสาธิตมารยาทไทยในงานวันสุนทรภู่และคาบอบรมคุณธรรมจริยธรรมทุกวันพฤหัสบดี พ.ศ.2561 ณโรงเรียนกุดบงพิทยาคาร
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
การปฏิบัติงานด้านปฏิคมเนื่องในวันแม่แห่งชาติและวันสถาปนาโรงเรียน วันที่10 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
การจัดซุ้มขายไก่เขย่าเนื่องในวันวิทยาศาสตร์ที่17สิงหาคม2561 ณโรงเรียนกุดบงพิทยาคาร
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
มอบเหรียญโปรยทานให้แก่งานศพ พ.ศ.2557 ณ บ้านนาหงส์คำ
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
ปรับถนนที่เป็นครองให้เสมอกันในรายวิชางานช่าง วันที่11สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
การทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ณ โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
การเชิญธงชาติหน้าเสาธง วันที่6 กันยายน พ.ศ.2561 ณ โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
เป็นอาสาช่วยแม่ครัวทำอาหารถวายพระภิกษุสงฆ์ ในวันพุธ ที่5 เดือน กันยายน พ.ศ.2561 ณ วัดป่าโนนสะอาด
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
เข้าค่ายภาษาอังกฤษ พ.ศ.2559 ณ โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
ได้ลงเพจคนดีศรีกุดบง
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
เข้าร่วมอบรมค่ายยุวชนคนมีคุณธรรมตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม วันที่30 สิงหาคม 2561 ณ สพม.เขต21
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
สอนการบ้านหลานโดยใช้เทคโนโลยี
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
ร่วมการแสดงละครเนื่องในวันแม่แห่งชาติประจำปี2558 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี2558 ณ วัดบ้านพระบาทนาหงส์
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
ร่วมทำบุญวันเข้าประดับดิน วันที่10 สิงหาคม พ.ศ.2561 ณ วัดเจริญชัย
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
เยี่ยมชมคณะวิศวกรรมศาสตร์เนื่องในวันแข่งขันการประกวดมารยาท วันที่7 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
เข้าร่วมการศึกษานิทรรศการในวันวิทยาศาสตร์ วันที่17 สิงหาคม พ.ศ.2561 ณ โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นระดับประเทศ วันที่9 มกราคม พ.ศ 2559ณ ธรรมเนียบรัฐบาล
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
วาดดอกทิวลิป ดอกุหลาบและระบายสีด้วยสีโปรสเตอร์
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
การเยี่ยมชมบ้านเพื่อประเมินนักเรียนพระราชทาน ประจำปีพ.ศ.2558
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
เข้าร่วมต้อนรับเพื่อรับการประเมินผู้อำนวยการเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ วันที่24พฤษภาคม 2561 ณโรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
รางวัลรองชนะเสิศอันดับ1การแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 2018
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
อบรมค่ายพัฒนาผู้นำเยาวชนด้านมีคุณธรรมวันที่30/08/2561
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์และนำเสนอผลงานในรายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม ในวันวิทยาศาสตร์ 17 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
การทำผังโครงงานคุณธรรม
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
เข้าร่วมการแข่งโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่23 ระดับจังหวัด พ.ศ. 2560 ณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
ตอบปัญหาภาษาอังกฤษชนะเลิศอันดับ1 ในวันคริสต์มาสปี2560
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
ได้รับรางวัลชมเชยการคัดลายมือและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1กิจกรรมตอบปัญหาสุนทรภู่เนื่องในวันสุนทรภู่วันที่26มิถุนายนปี2561 โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
ใบประกาศเกียรติคุณการเข้าร่วมโครงงานทดสอบความสามารถทางวิชาการจัดโดยชมรมบัณฑิตแนะแนวร่วมกับสนามสอบทั่วประเทศโดยทำคะแนนPRE-GIFTEDในรายวิชาวิทยาศาสตร์ได้อันดับ1ของจังหวัด ให้ไว้วันที่15 มีนาคม2561
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
ใบประกาศเกียรติคุณการเข้าร่วมโครงงานทดสอบความสามารถทางวิชาการจัดโดยชมรมบัณฑิตแนะแนวร่วมกับสนามสอบทั่วประเทศโดยทำคะแนนPRE-GIFTEDในรายวิชาวิทยาศาสตร์ได้อันดับ1ของจังหวัด ให้ไว้วันที่15 มีนาคม2561
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
ได้เข้าร่วมการประกวดสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ วันที่8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ณ วัดโพธิ์ชัย
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
ทำบุญครบรอบวันสถาปนาโรงเรียนกุดบงพิทยาคารและวันแม่แห่งชาติในวันที่10สิงหาคม พ.ศ.2561
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
ด้านการนำเสนองานซึ่งแสดงถึงความเป็นผู้นำเช่นการนำเสนอโครงงานคุณธรรมตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมของ สพฐ. ณ โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร ฯลฯ
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
การแข่งการประกวดมารยาทไทย วันที่7กรกฏาคม พ.ศ.2561 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกัน การช่วยเหลือและการปฐมพยาบาลคนจมน้ำ วันที่2 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ณ รพสต.บ้านหนองกุ้ง
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานพัฒนาจริยคุณ วันที่18 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ณ จังหวัดเลย
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
รำหน้าขบวนเนื่องในวันเข้าพรรษาเมื่อวันที่26เดือนกรกฏาคม พ.ศ.2561
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
รางวัลดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรมระดับประเทศ พ.ศ.2558
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
ได้เข้าคารวะนายกรัฐมนตรีเพื่อรับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นระดับประเทศ ปีพ.ศ.2558 ณ ธรรมเนียบรัฐบาล
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
ได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อรับรางวัลเด็กและเยาวชนต้นแบบระดับประเทศ ปีพ.ศ.2558 ณ ธรรมเนียบขาวรัฐสภา
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)


เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนพัทลุง สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนวัดจันทนาราม สพป.จันทบุรี เขต 1
โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียน
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีชมภูวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre

โรงเรียนสังคมวิทยา


5 Terre

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร


5 Terre

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์


5 Terre

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร


5 Terre

โรงเรียนนาดีพิทยาคม


5 Terre

โรงเรียนน้ำสวยวิทยา


5 Terre

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team