สศิธร ผาภู


ข้อมูลส่วนตัว
เขียนโดย สศิธร ผาภู โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)

อาชีพที่อยากเป็น ทหารอากาศ
ชอบเล่นกีฬาชอบการฝึกฝน
คติประจำใจ ผู้ชนะไม่เคยท้อถ้อย
ผู้ท้อถ้อยไม่เคยชนะเรื่องราวอื่น ๆ ของ สศิธร ผาภู

ข้อมูลส่วนตัว
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
ข้อมูลส่วนตัว
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)


เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนพานพร้าว สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียน
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre
ดวงสุรีย์ ละออเอี่ยม
โรงเรียนนาดีพิทยาคม


5 Terre
ณัฐพร แพงคำมี
โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร


5 Terre
สถิตย์ กุลละไพ
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม


5 Terre
จีรศักดิ์ สรรเสริญ
โรงเรียนวัดจันทนาราม


5 Terre
ธิชา ชำนาญหมอ
โรงเรียนสิงห์บุรี


5 Terre
ศาสตรานนท์ จันทรประพันธ์
โรงเรียนสังคมวิทยา


5 Terre
ทรรศิกา ยอดทอง
โรงเรียนปากพนัง
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team